Huấn luyện người huấn luyện An toàn vệ sinh lao động theo thông tư 31/2018/TT-BLĐTBXH
GIẢNG VIÊN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG
KHÓA HỌC
EHS

 1. Cung cấp thông tin chính sách pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động
 2. Phát triển kỹ năng xây dựng, tổ chức thực hiện và đánh giá hoạt động  huấn luyện an toàn vệ sinh lao động.
 3. Sử dung các phương pháp huấn luyện hiệu quả cho các đối tượng
 4. Cơ hội tiếp cận kinh nghiệm/ bài học thực tế từ các doanh nghiệp

/
MỤC TIÊU KHÓA HỌC

NỘI DUNG
/
 • Hệ thống chính sách, pháp luật về An toàn vệ sinh lao động
 • Nghiệp vụ công tác An toàn vệ sinh lao động
 • Huấn luyện chuyên ngành
 • Kỹ năng huấn luyện

Khóa học đáp ứng yêu cầu Nghị định 140/2018/NĐ-CP và Thông tư 31/2018/TT- BLĐTBXH

/
 1. Hỏi đáp
 2. Đóng vai
 3. Team work
 4. NLP 

THỜI GIAN VÀ PHƯƠNG PHÁP
48 GIỜ
BẠN NHẬN ĐƯỢC: 
 • khóa học được thiết kế dựa trên hệ thống quản lý tiên tiến của quốc tế.
 • Cung cấp những kiến thức và công cụ về an toàn, vệ sinh lao động chuyên ngành.
 • Tiếp cận yêu cầu pháp lý và cách thức tuân thủ pháp luật của Việt Nam.
 • Cơ họi sử dụng sổ tay và tài liệu online.
Thông tin chi tiết khóa học
Liên hệ: Hotline: 1900 6987 - Email: cskh@ehs.com.vn
CHI PHÍ ĐẦU TƯ 
6.500.000 VNĐ/HỌC VIÊN
4.500.000 VNĐ/HỌC VIÊN
dành cho học viên đăng ký và hoàn thành học phí 5 ngày trước khai giảng
/
Theo dõi chúng tôi qua 
THÔNG TIN KHÓA HỌC, CHƯƠNG TRÌNH VÀ SỰ KIỆN MỚI NHẤT
/